Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Yksityisen sektorin apu on kyllä vastaanotettavissa

Koronaviruspandemia on herättänyt yritykset tarjoamaan apuaan julkiselle sektorille, jopa ilmaiseksi. Julkinen puoli ei ole tarttunut tarjouksiin, ja antaa ymmärtää, että avun vastaanottoon liittyisi oikeudellisia ongelmia. Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas Anna Kuusniemi-Laine kirjoittaa, että ratkaisut kyllä löytyvät, jos apu halutaan ottaa vastaan.

6.5.2020 Anna Kuusniemi-Laine
0

Julkisesta hankinnasta on kyse, kun julkinen sektori tekee tavaroiden, palveluiden tai urakoiden hankintaa taloudellista vastiketta vastaan. Kun kyse on aidosta lahjoituksesta, kyse ei ole julkisesta hankinnasta eikä hankintalaki sovellu.

Hankintalaki ei siis muodosta ongelmaa lahjoituksen vastaanoton kannalta, koska sitä ei sovelleta lahjoituksiin.

Tulevissa julkisissa hankinnoissa hankintayksikön tulee toimia syrjimättömästi eikä tehty lahjoitus voi parantaa yrityksen asemia tulevaisuuden hankintasopimuksia silmällä pitäen. Tältä osin hankintalain periaatteet tarjoajien syrjimättömästä kohtelusta riittävät varmistamaan asian. 

Onko yritys luotettava toimittaja?

Vaikka lahjoitustilanteessa kyse ei ole julkisesta hankinnasta, on suositeltavaa käyttää soveltuvin osin julkisissa hankinnoissa käytettäviä soveltuvuusehtoja.

Julkinen toimija voi edellyttää ja toimittaja puolestaan vakuuttaa, ettei ole syyllistynyt rikolliseen toimintaan, verot ja sosiaaliturvamaksut on hoidettu ja että yritys noudattaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä.

Hankintayksikkö voi edellyttää tarvittaessa todistusten toimittamista tästä. Helpolla pääsee myös hyödyntämällä esimerkiksi Luotettava Kumppani -raporttia. 

Miten hoidetaan sopimusasiat?

Julkinen sektori on tottunut tekemään hankintoja käyttäen julkisten hankintojen yleisiä ehtoja (JYSE 2014 Tavarat, JYSE 2014 Palvelut).

Ehdoista voitaisiin pienellä työllä laatia versio, joka toimisi myös lahjoitustilanteessa. Ehdoissa olisi näin sovittu mm. vastuista, jos lahjoitetussa tavarassa tai palvelussa on virhe. 

Voiko yritys käyttää lahjoitusta markkinoinnissaan?

Viranomaisella saattaa olla myös huoli siitä, että yritys käyttäisi lahjoitusta omassa mainonnassaan ja tätä kautta hyötyisi välillisesti itse tekemästään lahjoituksesta.

Jos tämä on aito huoli, tällaisen käytön voi sopimusehdoissa kieltää. Toinen asia on, miksi tällaista pitäisi kieltää.

Voiko virkamies hyväksyä lahjoituksen?

Viranomaisella olisi hyvä olla linjaus siitä, että viranomaisen tarpeita palvelevia lahjoituksia yksityiseltä sektorilta voidaan ottaa vastaan tarkistamalla yrityksen soveltuvuus ja noudattaen julkisten hankintojen yleisiä ehtoja lahjoituksiin muokattuina. 

Yksittäinen virkamies ei tietenkään voi ottaa vastaan mitään henkilökohtaista etua näissä eikä muissakaan tilanteissa. 

Tietyillä toimialoilla (esim. lääkkeet ja lääkinnällisissä laitteet) on tarkat eettiset ohjeet, joita toimialan yritysten tulee noudattaa niin näissä kuin muissakin tilanteissa.

Oikeudelliset kysymykset, jotka koskevat yksityisten apua julkiselle sektorille, ovat ratkaistavissa jos niin halutaan.

Lue myös: Miksi virkamiestä ahdistaa, kun yritys tarjoaa apua

Kirjoittajasta

Anna Kuusniemi-Laine

Anna Kuusniemi-Laine on asianajotoimisto Castren & Snellmanin osakas, joka on erikoistunut julkisiin hakintoihin ja kilpailuoikeuteen. Hän on työskennellyt näiden teemojen parissa 1990-luvulta lähtien.