Tietoja sivustosta

Vastaava tuottaja:
Terho Puustinen
[email protected]

Julkaisija:
Perustettava yhtiö Suomen Kustannus Oy
Y-tunnus
[email protected]
Mikonkatu 9, 00100 Helsinki

Talouskriisi.fi on verkkojulkaisu, joka etsii ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamien kansantaloudellisten tappioiden minimoimiseksi. Palvelun tavoitteena rakentaa suora yhteys yritysten, politiikan, etujärjestöjen ja hallinnon päättäjien ja asiantuntijoiden välille. Päätöksenteon tueksi tarvitaan mahdollisimman hyvä tilannekuva ja tietoa mahdollisista ratkaisuista.

Talouskriisi.fi on perustettu talouden poikkeusolojen tarpeita varten. Palvelu ei kilpaile minkään nykyisen palvelun tai instituution kanssa, ja sen tuottamat sisällöt ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja jaettavissa. Palvelun kehittämisestä vastaa tätä tarkoitusta varten perustettu voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka omistaja on sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen.

Tietosuoja ja evästeet

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Suomen Kustannus Oy, [email protected], Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Mika Mäkeläinen [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käsittely perustuu sopimukseen (asiakkuus), sekä suostumukseen ja oikeutettuun etuun (evästeet, suoramarkkinointi ja sivuston käytön seuranta).

Julkaisulla on asiakasrekisteri. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkaille suunnatussa viestinnässä tiedotus- ja uutisointitarkoituksiin, suoramarkkinointiin, sekä verkkojulkaisun käytön seurantaan ja verkkojulkaisun laadunvalvontaan ja kehittämiseen.

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itsestään. Asiakkaaksi liittyminen on täysin vapaaehtoista ja uutiskirjeen tilauksen tai asiakassuhteen voi päättää milloin vain. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kerätä sivuston käyttöä koskevaa tietoa. Sivuston käytön seurannassa käytetään evästeitä.

Sisältö ja suojaaminen
Rekisteriin tallennetaan käyttäjän ilmoittamat perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite sekä muut rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot. Lisäksi tallennetaan yrityksen tai muun organisaatioon yhteyshenkilöön liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään suojatussa tietokannassa ja niihin on pääsy niillä toimituksen jäsenillä jotka tarvitsevat pääsyn julkaisua koskevien tehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille tahoille muuta kuin alla mainituissa tilanteissa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Mikäli julkaisun oikeudet luovutetaan uudelle taholle, rekisterinpitäjyys siirtyy luovutuksensaajalle. Mikäli julkaisija myydään, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajalle ja näiden neuvonantajille.

Siltä osin kun käytämme teknisiä palveluntarjoajia jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, näiden tahojen kanssa järjestetään tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedonsiirtomekanismit.

Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity ilmoittaa haluavansa poistaa tietonsa tai kunnes henkilörekisteriä ei tarvita enää julkaisun tiedotustoimintaan. Rekisterinpitäjä huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

Sinun oikeutesi
Voit milloin tahansa poistaa tietosi rekisteristä (käyttämällä uutiskirjeessä olevaa lähettämällä poistopyynnön sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Sinulla on myös yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa rekisterillä olevat tiedot sekä oikeus korjata virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Voit tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tarvittaessa tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi).

Evästeet

Verkkosivuillamme talouskriisi2020.fi käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka latautuvat automaattisesti ja tallentuvat laitteellesi, kun käytät verkkosivustoamme. Evästeitä käytetään yleisesti verkkosivustojen toiminnan mahdollistamiseksi ja parantamiseksi. Evästeiden avulla pystymme seuraamaan sivuston käyttöä. Evästeiden tiedoista ei kuitenkaan voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Evästeet ovat voimassa tietyn istunnon ajan, kunnes käyttäjä sulkee selaimen tai ne ovat niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa muutamasta kuukaudesta joihinkin vuosiin. Käyttäjä voi milloin tahansa estää tai poistaa evästeet selaimen asetusten avulla.

Käytämme Google Analytics-palvelua verkkosivustomme käytön analysointiin ja seurantaan. Tietoa kerätään evästeiden avulla, jotka keräävät tietoja sivustomme liikenteestä ja siitä, miten kävijät käyttävät sivustoamme. Sivuston käyttöä koskevien tietojen perusteella luodaan raportteja sivuston käytöstä ja Google tallentaa nämä tiedot.

Lisätietoja Google Analyticsistä ja tietosuojasta löydät osoitteesta: [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi]. Googlen Analyticsin käytön voi estää Googlen Opt-out Add-on -lisäosan avulla [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Verkkosivustollamme käytetään myös kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan omien periaatteidensa mukaisesti. Sivustollamme on painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri ympäristöihin, kuten Facebookiin, Linkediniin ja Twitteriin. Jos käytät näitä painikkeita, voidaan palvelulta asettaa eväste laitteellesi. Lisätietoja kolmannen evästeistä saat kyseisen osapuolen [Twitter, Facebook ja Linkedinin] verkkosivulta.

Päivitys
Tämä osio on päivitetty viimeksi 3.4.2020. Päivitämme osiota tarvittaessa ja ajantasaisimman tiedon löydät aina tältä sivulta.