Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Pk-yritykset menettivät myynnistä huhtikuussa 18 prosenttia

Tuoreimmat Accountorin tilinpidon keräämät tiedot kertovat pk-yritysten tilanteesta, kun suurin osa huhtikuun tiedoista on jo saatu kirjattua järjestelmiin.

8.5.2020 talouskriisi.fi
0
  • Pk-yritysten laskutus oli huhtikuussa arviolta 18 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.
  • Kuukausitasolla tämä merkitsisi noin 860 miljoonan euron menetyksiä enintään kymmenen hengen yritysten pk-kentässä.
  • Majoitus ja ravitsemusala menettää kuukaudessa 109 miljoonaa euroa.
  • Toinen pahasti kärsivä toimiala on tukkukauppa.
  • Koska laskutuksen lisäksi pk-kenttä menettää myös käteistuloja, menetykset ovat arviolta yli miljardi euroa kuukaudessa.
  • Kulupuolella yritykset ovat pystyneet hyvin sopeuttamaan muuttuvia pienempiä kuluja, mutteivät suurimpia kulueriä. Ne ovat useimmiten kiinteitä tai kiinteämpiä kuluja.
  • Yritysten myöhässä maksettujen laskujen osuus on pienentynyt ja maksuvalmius hiukan parantunut.
  • Myyntilaskutus on kaikilla toimialoilla jatkanut pienenemistään.

Toimialasta riippuen jako menestyviin ja merkittävästi laskutusta menettäneisiin jatkuu edelleen.

Take-away auttanut hieman ravintoloita

Majoitus- ja ravitsemusalalla merkittävästi laskutusta menettäneiden osuus on pienentynyt. Tästä osan saattaa selittää se, että osa alan yrityksistä on huhtikuussa aloittanut take-away-myynnin tai muuta uudenlaista myyntitoimintaa. Tilannekuvan positiivista muutosta vahvistaa myös tieto, että pankkikortteja on alettu käyttää aiempaa aktiivisemmin.

Viimeisen 14 päivän aikana myyntilaskutus on pienentynyt lähes kaikilla toimialoilla. Pk-yritysten asiakasyritykset ovat lopettaneet kuukausilaskutettavia sopimuksia. Se indikoi, että menetykset ovat pitkäkestoisia tai pysyviä.

Jos näin on, tulossa on lisää kulujen sopeuttamista pk-yrityksissä. 

Katso Accountorin tuottamat kuvaajat

Myyntilaskut

Päivittäin lähetettyjen laskujen kappalemäärä ja keskisumma indikoivat taloudellista aktiivisuutta sekä myynnin kehittymistä. Lähetettyjen laskujen kappalemäärä kerrottuna keskihinnalla antaa laskutetun liikevaihdon.

4. toukokuuta 2020 alkaen keskimääräisen laskumäärän jakaja on muuttunut. Se on nyt koko tarkastellun yritysjoukon määrä.

Aiemmin Accountor jakoi kyseisenä päivänä transaktioita synnyttäneellä yritysmäärällä, mutta tämä johti siihen, että yritykset, joilla ei enää ollut laskutusta, eivät näkyneet jakajana. Uusi tapa antaa Accountorin mukaan todenmukaisemman kuvan.

Ostolaskut

Päivittäin vastaanotettujen laskujen kappalemäärä ja keskisumma indikoivat pk-sektorin kulujen kehittymistä. Kuluissa ovat mukana suurimpina yksittäisinä kuluerinä mm. ennakkovero, TYEL, YEL, vakuutukset ja vuokrat. Muita liiketoiminnan kuluja ovat tyypillisesti esimerkiksi tuotannolliset ostot sekä työssä käytetty leasing-kalusto, rahoituskulut, polttoainekulut, sähkö, vesi, luottokorttiostot ja matkakulut.

4. toukokuuta 2020 Accountor muutti keskimääräisen laskumäärän jakajaa. Se on nyt koko tarkastellun yritysjoukon määrä. Aiemmin jakajana oli kyseisenä päivänä transaktioita synnyttänyt yritysmäärä, mutta tämä johti siihen, että yritykset, joilla ei enää ollut laskutusta eivät näkyneet jakajana. Uusi tapa antaa todenmukaisemman kuvan.

Ostolaskujen maksuajat

Ostolaskujen maksuajat -tilastoissa verrataan maksuaikojen muutosta verrattuna edelliseen vuoteen sekä kerrotaan myöhässä maksettujen laskujen osuus kaikista ostolaskuista.

Laskutuksen muutoksen vuosivertailu

Tilasto sisältää vuonna 2020 pääsiäisen pienentäen 2020 laskutusta verrattuna vuoden 2019 laskutukseen. Juoksevan kuukauden näkymä tulee siten korjaamaan tietoja noin viikon kuluessa.

Tilastoon on normaalin varianssin arvioimiseksi otettu mukaan edellisen vuoden joulukuun tilanne. Lisäksi tilasto on normalisoitu paremmin vastaamaan koko 1-10 henkeä työllistäviä yrityksiä, kun aiempi tilasto perustui aineiston raakadataan. Lisäksi aiempi tilaston aineisto ajettiin heti huhtikuun alussa, jolloin osa maaliskuun lopun laskutuksesta ei vielä ollut mukana aineistossa.

Edellisistä syistä johtuen tilasto antaa nyt todellisemman kuvan laskutuksen suhteellisesta muutoksesta. Johtuen toimialojen laskutuskäytännön painottumisesta loppukuuhun tulee kuun loppupuolella tehdyn tilaston laskutuksen muutokseen suhtautua suuntaa antavana.

Tilastosta on poistettu maatalous, koska toimialasta ei ole Accountorin otoksessa riittävää aineistojoukkoa.

Otantaan valittavien yritysten määrä saattaa kuukausittain jossain määrin muuttua, mistä johtuen luvuissa saattaa olla pieniä muutoksia aiemmin ilmoitettuihin lukuihin nähden. Yritysmäärän muutos johtuu siitä, että valitsemme mukaan vain yrityksiä, jotka ovat olleet mukana koko tarkastelujakson. Jakson pituuden kasvaessa osa yrityksistä saattaa pudota pois.

Kirjoittajasta

talouskriisi.fi