Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Pari päivää kuun vaihdetta tarkensi kuvaa pk-kentän tilasta

Talouskriisi.fi:n ja Accountorin yhteistyössä julkaisemat pk-yritysten talouden tuoreimmat indikaattorit erottelevat nyt toimialoja jyrkemmin toisistaan kuin perjantaina julkaistut ennakkotiedot. Osa toimialoista päätyi jopa plussalle. Laskutuksessa tapahtui jyrkkä pudotus maaliskuun puolivälissä. Jyrkin pudotus on vasta tulossa.

6.4.2020 Atte Jääskeläinen
0

Yritysten sekä saamat että lähettämät laskut käytännössä romahtivat maaliskuun puolivälissä olennaisesti alkuvuotta ja edellisvuoden vastaavaa aikaa alemmalle tasolle. Laskut ovat myös pienempiä kuin aiemmin, mikä viittaa siihen että rahat halutaan saada oman kassan turvaan mahdollisimman pian.

“Tämän saman ilmiön näimme jo 2008 finanssikriisin puhjetessa”, huomauttaa Accountorin strategiajohtaja Petri Karjalainen. Toinen mahdollinen indikaattori jonka hän luvuista löytää on se, että maaliskuun puolivälissä on saatettu irtisanoa sopimuksia ja laskuttaa ne saman tien.

Molemmat indikaatiot, jos ne osoittautuvat oikeiksi, ennakoivat että huhtikuun luvuista tulee erittäin synkkiä.

Ostaminen väheni maaliskuun puolivälissä

Ostolaskuissa näkyi sama reagointi tulevaan lamaan. Toimintaa alettiin heti sopeuttaa ostoja vähentämällä.

Myös ostolaskujen keskihinta kasvoi, joka tarkoittaisi kenties sitä että jäljelle jääneet olivat pakollisia veroja, eläkemaksuja, vakuutuksia, vuokria ja rahoituskuluja – tyypillisesti pk-yritysten merkittäviä kulueriä joista on vaikea päästä eroon tulojen äkillisesti supistuessa. On siis säästetty siitä mistä voi säästää.

Rakentaminen jatkuu

Toimialoista rakentamisen laskutus kasvoi, samoin kasvua oli terveys- ja sosiaalialalla. Näissä näkyy kuukausilaskutuksen vaikutus: Luvut ovat muuttuneet viime viikosta.

Supistumisia on tietenkin hotelli- ja ravintola-alalla, hallinnossa, tukipalvelusssa, viestinnässä ja kiinteistöalalla. Erityistapaus on rahoitus ja vakuutustoiminta, joka pk-kentässä tarkoittaa esimerkiksi laskujen perustella rahoitusta antavia yhtiöitä. Tämä olisi luonnollinen seuraus siitä, että ne ovat kiristäneet luotonantoa koska eivät voi olla varmoja siitä että laskuja, joita vastaan ne rahoittavat, maksetaan.

Laskutus toimialoittain

Keskimääräinen laskutus ja erityisesti laskutuksen muutos verrattuna edelliseen vuoteen tai edelliseen kuukauteen kertovat yritysten liikevaihdon kehittymisestä.

Päivittäin lähetetyt laskut

Päivittäin lähetettyjen laskujen kappalemäärä ja summa indikoivat taloudellista aktiivisuutta sekä myynnin kehittymistä. Lähetettyjen laskujen määrä kerrottuna keskihinnalla antaa laskutetun liikevaihdon.

Päivittäin saadut laskut

Päivittäin vastaanotettujen laskujen kappalemäärä ja eurosumma indikoivat pk-sektorin kulujen kehittymistä. Kuluissa ovat mukana suurimpina yksittäisinä kuluerinä ovat verot, eläkemaksut, vakuutukset ja vuokrat.

Otosta ei ole toistaiseksi normalisoitu vastaamaan suomalaista PK yrityskenttää.

Tilastot on koottu Accountor-konsernin sähköisen taloushallinnon lähes reaaliaikaisista asiakkaista satunnaisotannalla valitsemalla lähes 10.000 asiakasta, joiden sekä kirjanpitotiedot löytyvät sekä keväältä 2019 että keväältä 2020. Aineiston muuttamiseksi paremmin keskimääräistä yritystä kuvaavaksi keskimääräistä merkittävästi suuremmat yksittäiset tapahtumat on poistettu.

Mistä saa apua, ja millaista?

Kirjoittajasta

Atte Jääskeläinen

Atte Jääskeläinen on LUT-yliopiston Professor of Practice ja median strategiaa ja kulttuurimuutoksia Euroopassa konsultoiva yrittäjä. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana, STT:n toimitusjohtajana ja päätoimittajana sekä taloustoimituksen esimiehenä Helsingin Sanomissa.