Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Kerro ongelma tai kysy. Ratkaisemme Suomen ongelmia yhdessä.

Tarkista salasana.

Megatrendit: Etätyö, verkkokauppa, pienyrittäjyys ja muutto maalle

10.4.2020 Pasi
1

Suomi ei koronakriisin jälkeen enää palaudu täysin entiselleen. Korona ei lisäksi häviä maailmalta kerralla, vaan se jää uhkaamaan, kunnes 60 prosenttia kaikista ihmisistä on sairastunut tai saanut rokotteen.

Suomessa laumasuoja saavutetaan aikaisintaan kahden vuoden kuluttua ja maailmalla ehkä viiden tai kymmenen vuoden aikana, kun köyhemmätkin maat ovat saaneet rokotusohjelmansa lävitse.

Kriisin jäljiltä pysyviksi megatrendeiksi jää oletettavasti etätyö, verkkokauppa, kotoilu sekä omavaraisuus ja huoltovarmuus. Nämä asiat korostuvat jonkin aikaa ihmisten tekemisissä ja hankinnoissa. Menestyjiä ovat ne, jotka omaksuvat ajatukset nopeasti ja tehokkaalla tavalla.

Etätyöhön Suomessa on erittäin hyvät edellytykset. 4G-verkko kattaa koko maan ja käytännössä kaikki normaali onnistuu sen kautta jo nyt. Lisäksi säästetään työmatkojen aika ja ylimääräinen kahvituntijuoruilun poistuminen parantaa tuottavuutta. Etätyö myös vähentää toimitilojen tarvetta, joten yritykset säästävät tässä.

Etätyö tulisi valita kansalliseksi strategiaksi niin, että sitä käytettäisiin myös valtion ja kuntien hallinnossa, kun se on mahdollista. Tietosuoja ei saa muodostua tämän esteeksi. Tarvittaessa pitäisi lainsäädäntöä tässä jopa lieventää, jotta etätyö mahdollistettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Verkkokauppa lisääntyy entisestään. Suomessa tätä kuitenkin rajoittavat korkeat logistiset kulut ja käytännössä tavarat tilataan ulkomaisista verkkokaupoista usein ilman toimituskuluja. Kotimaisen verkkokaupan kasvattaminen pitäisikin ottaa toiseksi kansalliseksi strategiaksi.

Valtaosa tavaroista tullaan edelleen valmistamaan Aasiassa ja sille emme voi mitään. Meidän tulee vain luoda edullinen logistiikka kaukomailta Suomeen ja Suomesta maailmalle.

Ruotsalaiset myyvät likimain koko planeetan huonekalut ja nuorten vaatteet tekemättä niitä varsinaisesti itse. Myynti kuitenkin tapahtuu liikkeissä, ei verkon kautta. Miksemme mekin voisi myydä muualla tehtyjä tuotteita ruotsalaisten tavoin siten että laatu, sopivuus ja toimivuus tarkastetaan ja valvotaan.

Posti voisi esimerkiksi laajentaa lokeropalvelun Kiinaan niin, että suomalaiset verkkokaupat saisivat tehdastoimitukset edullisesti tänne. Myös tullilta tarvitaan joustavuutta ja ymmärrystä. Konttikuljetuksia voisi myös jotenkin uudelleen ajatella niin, että pienet verkkokaupat saisivat itse jakaa sen tilan edullisin kuluin. Onnistuessaan Suomesta voisi muodostua Euroopan Hongkong tai Singapore, jonka kautta kulkisi huomattava osa Euroopan Aasian tuonnista.

Pienyrittäjyys lisääntyy. Kolmantena kansallisena strategiana tulisi olla panostus pienyrittäjyyteen ja vientiin. Jotta velat saataisiin maksettua, tarvitaan tavaroiden ja palveluiden vientiä. Kauppataseen ja vaihtotaseen pitäisi koko ajan olla positiivisen ja tämän pitäisi ohjata päättäjien toimintaa.

Kriisin jäljiltä kahviloita, partureita, erikoiskauppoja yms. on aikaisempaa vähemmän. Tästä vapautuva työvoima pitäisi saada tuottamaan vientikelpoisia tuotteita ja palveluita. Tarvitaan selvää verotuksellista ja taloudellista kannustetta perustaa yrityksiä ja myös oikeutta nauttia sen menestyksestä. Työehtosopimuksia samoin kuin palkanmaksua pitäisi yksinkertaistaa ja joustavoittaa. Myös ulkomaisen työvoiman rekrytointia tulee olennaisesti helpottaa ja vapauttaa kansallisista rajoitteista.

Muuttosuunta kaupungeista maalle. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut, mutta se olisi toivottavaa. Nyt kansalaisten varallisuutta sitoutuu hintaviin kaupunkiasuntoihin, kun maata ja halpoja asuntoja on valtavasti tarjolla maaseudulla. Samalla kansalaisten todellinen elintaso nousisi ja liikenevät varat voitaisiin sijoittaa omaan yritystoimintaan.

Myös omavaraisuus paranisi, kun ihmiset kuitenkin kasvattavat omia vihanneksia, rakentavat hajautettua energiantuotantoa ja liikenne sähköistyy tulevaisuudessa.

Nykyinen järjestelmä kannustaa muuttoa kaupunkeihin mm. asumistuki (apua korkeaan vuokraan), hallinnon keskittäminen (kalliit asunnot, kilpailua työvoimasta ja siksi korkeat palkat), yliopistojen keskittäminen (etäopiskelua vain kriisin aikana).

Tavoitteena tulisi olla, että koko maa olisi asuttu ja siellä täällä toimisi hyvinkin erikoistuneita yrityksiä, jotka toimisivat verkon yli kaikkialla maailmassa.

Keskustelu

12.4.2020 Arttu Seppala
0