Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Kerro ongelma tai kysy. Ratkaisemme Suomen ongelmia yhdessä.

Tarkista salasana.

Olemmeko valmiit tekemään kovia päätöksiä, jotka ravistelevat sitä, mitä olemme aiemmin pitäneet normaalina?

2.4.2020
0

Nyt jos koskaan on aika korvata monimutkainen ja sekava sosiaaliturvajärjestelmämme mahdollisimman yksinkertaisella ja kannustavalla mallilla. Kannustinloukuista on puhuttu aivan liian pitkään. Nyt tarvitaan tekoja. Aikaa ei ole hukattavaksi. Jokainen, joka kykenee osallistumaan työelämään edes aivan pienellä panoksella, on saatava tilanteen normalisoitumisen jälkeen mukaan.

Pandemian torjuminen loi laajan hyväksynnän poikkeustoimille sekä eduskunnassa että koko yhteiskunnassa. Samanlaista kollektiivista yhteyttä tarvitaan jatkossa myös kaikissa muissakin asioissa. Kriisin myötä olemme nähneet karulla tavalla, miten talouden ja yritysten toiminnan seisahtuminen vaikuttaa miltei jokaisen kansalaisen arkeen. Enää ei ole aikaa keskittyä poliittisiin ja näkemyksellisiin intohimoihin ja turhaan väittelyyn, vaan energia on suunnattava todellisia mitattavia vaikutuksia luoviin ratkaisuihin.

Luodaan kaikki puolueet kattava parlamentaarinen ryhmä, johon tulee mukaan myös työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvän lainsäädännön kovimmat asiantuntijat. Ryhmälle annetaan vain yksi tavoite, joka on seuraava:

– Jokaisella Suomessa olevalla täysin tai osittain työkykyisellä ihmisellä on mahdollisuus ja velvollisuus työskennellä minkä tahansa mittaisessa työjaksossa, millaisella ansiotasolla tahansa ja millaisella juridisella statuksella tahansa (työntekijä, yrittäjä, freelancer, "kevytyrittäjä" jne.) siten, ettei tämä työskentely vaikuta hänen saamaansa sosiaaliturvaan (ja siten aiheuta ns. kannustinloukkua).

Ryhmän onnistumista ei mitata MINKÄÄN MUUN kuin edellisen tavoitteen täyttymisen kautta. Jos tämänhetkinen työelämän ja sosiaaliturvan risteymässä oleva lainsäädäntö ei mahdollista edellisen tavoitteen toteutumista, on säännösperusta kerta kaikkiaan revittävä palasiksi ja työ on aloitettava puhtaalta pöydältä. Pandemian ehkäisemiseen tähtäävät poikkeustoimet ovat osoittaneet, että me olemme valmiit tekemään kovan luokan päätöksiä, jotka ravistelevat sitä, minkä olemme aiemmin mieltäneet ja käsittäneet normaaliksi. Miksemme toimisi näin myös kaikkien muidenkin asioiden kohdalla?

Great things have been done before – And great things will be done again.

Keskustelu