Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Nuorten yrittäjyys tuo valoa talouskriisiin

Talouskriisin keskellä emme saa unohtaa nuoria, jotka tekevät työtä, perustavat yrityksiä ja työllistävät ihmisiä vielä 2060-luvulla. Yrittäjyyskasvatus olisi hyvä saada luonnolliseksi osaksi koulun toimintakulttuuria, kirjoittaa Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

7.5.2020 Virpi Utriainen
0

Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja

On selvää, että nyt päättäjät etsivät ratkaisuja ennen kaikkea akuutissa koronaviruskriisissä selviytymiseen. Emme kuitenkaan saa unohtaa talouskriisin keskellä nuoria, jotka tekevät työtä, perustavat yrityksiä ja työllistävät ihmisiä vielä 2060-luvulla. He kasvavat ja valmistautuvat elämään tulevaisuudessa, jossa edellytetään jatkuvaa kykyä sopeutua ja keksiä ratkaisuja tilanteisiin, joissa ilmastonmuutos ja pandemiat ovat arkea.

Suomen tulevaisuus riippuu kyvystämme kannustaa nuoriamme opettelemaan oikeita taitoja, luomaan uutta, ottamaan vastuuta ja vauhdittamaan Suomen pärjäämistä seuraavien vuosikymmenten aikana. 

Nuorten lukuvuoden mittaisen Vuosi yrittäjänä -yrittäjyyskasvatusohjelman loppuhuipennuksessa korostui tekemisen kautta oppiminen, tavoitteen asettaminen, oman työn johtaminen ja vastuunottaminen. Ideoissa näkyi tiimityön merkitys, luovuus ja sisukkuus ja lopputulemana oli ”me tehtiin se!”

Yrittäjyyttä harjoitelleiden nuorten oppimisen oivallukset, rohkea asenne ja huikeat ideat antavat meille kaikille valonpilkahduksen siitä, että tulevaisuutta kohti mennään pää pystyssä.

Talouskriisi.fi -yhteisössä on paljon ihmisiä, jotka ovat menestyneet ja luoneet uraa yritysmaailmassa, ja monessa menestystarinassa ratkaisevassa osassa ovat olleet yllä mainitun kaltaiset asenteet ja taidot sekä halu testata omaa ideaa käytännössä. Tämän päivän menestyneiden yrittäjien nuoruudessa yrittäjyyskasvatuksen ohjelmat olivat kuitenkin vähissä ja 90-luvun lama varjosti yrittäjäammatin houkuttelevuutta entisestään.

Nuorten kiinnostus yrittäjyyden kokeilemiseen on kasvanut jo vuodesta 2013. Ennen koronaviruskriisiä tehtyihin kyselyihin perustuvan Nuorisobarometrin mukaan nuorten yrittäjyysaikeet ovat kohtuullisen korkealla. Nuorista, jotka eivät vielä toimi yrittäjinä, 58 prosenttia oli ennen koronaviruskriisiä, ainakin jokseenkin sitä mieltä, että haluaisi kokeilla yritystoimintaa jossain vaiheessa työuraa. 62 prosenttia ajattelee, että jo peruskoulussa kaikille tulisi opettaa yrittäjyystaitoja.

Yli puolet nuorista kuitenkin kertoo, etteivät koulutus tai opinnot tarjoa heille hyviä perustietoja yrittäjyydestä. Korkeakouluopiskelijoista vain 14 prosenttia kokee opintojen antaneen hyvät valmiudet toimia yrittäjänä (Opiskelijasta yrittäjäksi 2019). 

Yrittäjyyskasvatus osaksi koulun toimintakulttuuria

Mitä yrittäjäammatin houkuttelevuudelle tapahtuu koronaviruskriisin ja talouskriisin seurauksena, jos emme tee asialle mitään?
Millainen vaikutus Suomen tulevaisuudelle syntyisi, jos kaikkien nuorten olisi mahdollista kehittää yrittäjämäisiä kompetensseja, itseluottamusta, itsensä johtamista, oman työn kehittämistä ja kansainvälisiä verkostojaan jo kouluaikana?

Viimeisten kahden vuoden aikana 35 prosenttia Suomen kouluista on käyttänyt Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoamia, kouluille maksuttomia yrittäjyyskasvatuksen ohjelmia. Vaikka pitkäjänteinen yrittäjyyskasvatus tavoittaa jo kolmasosan kouluista, jää yrittäjyyskasvatusohjelmien toteuttaminen Suomessa vielä liian harvojen innokkaiden opettajien varaan.

Tämä eriarvoistaa nuoria. Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavimmat tulokset saadaan aikaan, kun se on luonteva osa koulun toimintakulttuuria ja eri oppiaineita ja kun yritysideoita edistetään normaaliarjessa. 

Nuori Yrittäjyys on toiminut Suomessa vuodesta 2002 ja pyrkii siihen, että kaikilla Suomen nuorilla olisi mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä osana opintojaan, tasapuolisesti taustaan tai koulun maantieteelliseen sijaintiin katsomatta.

Tähän tarvitaan asiantunteva aluetoimistoverkosto opettajien ja koulujen tueksi, kattavampaa rahoitusta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, entistä enemmän aktiivisia opettajia ja yritysten ja työelämän verkostoja. Muissa Pohjoismaissa kattavan aluetyön avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia.

Nuori Yrittäjyys on valmis tarjoamaan kaikille nuorille maksuttoman mahdollisuuden oppia yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja osana opintoja ja osallistua sitä kautta oman tulevaisuutensa, maamme työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistamiseen. 

Simona NY, Riihenmäen koulu, Mäntsälä
Simona on neljän innokkaan 15-vuotiaan NY-yrittäjän pyörittämä mainostoimisto Mäntsälästä.
Työmme keskittyvät kuvalliseen ja kirjalliseen ilmaisuun.
Teemme esimerkiksi mainosjulisteita, esitteitä ja logoja.
Asiakkaitamme ovat yritykset, järjestöt sekä yksittäiset henkilöt.

Pikkuyrittäjät
Alaluokkalaisten Pikkuyrittäjät -ohjelmassa
on ollut neljän vuoden aikana yli 60 000 lasta.
Hissipuheita ja yrittäjämäistä asennetta voi oppia jo osana perusopetusta.

Vuoden tärkeimmän nuorten yrittäjyystapahtuman Uskalla Yrittää -finaalin voittajat, Suomen parhaat nuorten yritykset, valittiin 23.4. Finaaleihin edenneet nuoret yrittäjät toteuttivat poikkeusolosuhteiden vuoksi loppusuoran tehtävät verkossa. Tämä ei heitä hidastanut, vaan kristallinkirkkaiksi kiteytettyjä bisnesideoita, aloitekykyä ja huikeaa kekseliäisyyttä saatiin nähdä verkon yli eri puolilta Suomea. Vuosi yrittäjänä -ohjelman pääpalkinnot ja edustuspaikat kesän EM-kisoihin menivät Ylöjärvelle ja Turkuun.

Yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestönä olemme havainneet, että nuorten yritysideat vastaavat vuosi vuodelta terävämmin yhteiskunnan haasteisiin. Nuorten vastuullisuus, luovuus ja yhteistyötaidot pääsevät kukoistamaan ratkaisujen kehittämisessä, yritysideoiden innovoimisessa, harjoitusyritysten pyörittämisessä ja verkostojen rakentamisessa. Nuoret viestivät yritysideoillaan olevansa valmiita tekemään töitä ja hakemaan rohkeasti ratkaisuja niin arjen hyvinvointiin kuin globaaleihin haasteisiinkin.

Kirjoittajasta

Virpi Utriainen

Virpi Utriainen on Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja.