Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Matkailu vaatii nyt turvallisuuden tunteen ja vastuullisuuden

Matkailijan turvallisuuden tunne ja matkailuyritysten vastuullinen toiminta. Siinä olivat Talouskriisi.fi:n fasilitoidun matkailukeskustelun kantavat teemat. Keskustelun pohjusti Visit Levin vetäjä Yrjötapio Kivisaari.

29.5.2020 Tomi Savolainen
0
matkailu koronavirus
Kuva Annika VarjonenY

Lue Yrjötapio Kivisaaren esimerkki: Näin kriisi iski Levin matkailuun

Keskustelun kantavaksi teemaksi nousi matkailuyritysten ja -ammattilaisten vastuullinen toiminta sekä toisaalta matkailijan turvallisuuden kokemus. Nämä kaksi asiaa nivoutuvat toisiinsa: ihmisellä pitää olla turvallinen olo lähtiessään reissuun ja ollessaan matkalla.

Keskustelu jakautui ideoiden pohjalta neljään osaan: markkinointi ja viestintä, lainsäädäntö ja rajojen avaaminen, paikkojen ja palveluiden saavutettavuus sekä tukipolitiikka.

Ennen varsinaisen keskustelun alkua käyty sananvaihto kertoi matkailuammattilaisten tunnelmista.

”Ai, onko teillä joku vielä etätöissä. Siis koko porukka ei ole lomautettuna.” ”No itse asiassa tällä hetkellä kaikki on lomautettu.”

”Varauksia on pitänyt siirtää, se tuo jatkuvasti jonkin verran työtä.”

”Meille oli lottovoitto, että ministeriö tarvitsi palvelujamme koronaan liittyvien asioiden parissa. Muuta uutta tulovirtaa ei sitten olekaan ollut.”

”Odotellaan hallituksen viestejä ja ratkaisuja ja katsotaan, miten porukka sitten lähtee liikkeelle.”

Markkinointi ja viestintä

Keskustelun lopussa jaetuista äänistä vastuullinen toiminta ja siitä viestiminen keräsi eniten ääniä. Turvallisuuden ja turvallisuudentunteen luominen ja vahvistaminen on keskeistä, jotta ihmiset haluavat matkustaa.

Esillä oli vahvasti myös matkailun tuotteistaminen. Pitää luoda uusia matkailutuotteita, jotka sopivat koronaviruksen jälkeiseen aikaan. Hyväksi pitäisi käyttää Suomen etäisyyksien ja oman rauhan, uudistumisen ja oppimisen yhdistämistä.

Kotimaan matkailun road trip kartta tai trip planner. Suomalaisille selkeä portaali josta löytää Suomen ihanimmat matkakohteet.

Vaikkapa pelkän majoituksen myynnin lisäksi mahdollisuuksia nähtiin kokonaisvaltaisemmissa tuotteissa, jopa kaiken tarvittavan sisältävään all-inclusive-henkeen.

Lennot/junamatkat/muu kulkeminen varattavaksi & saataville nopeammin.

Terveisiä tuli myös eräältä ilmoittautuneelta, joka ei sittenkään päässyt osallistumaan: Palvelumuotoilun keinoin ihmisille voisi oivalluttaa, että tutuissa matkailukohteissa voi viettää muutakin kuin mökkilomaa. Etätyön kylkeen tarvitaan vaikkapa lastenhoitoa, koulu tai työhuone. Vanhempainvapaata ja etätyötä yhdistävälle perheelle voisi kertoa, että neuvolakäynnit onnistuvat myös muualla kuin kotipaikkakunnalla.

Turvallisuudentunteen lisäämiseksi kaivattiin sopivan julkisen tahon standaroimaa tapaa viestiä. Lista voisi kertoa etukäteen vaikkapa nettisivuilla ja kohteessa paperisena, mitä kaikkea matkailukohteessa on tehty koronariskin minimoimiseksi, jotta matkustaminen olisi turvallista. Listauksen ulkoasu olisi koko maassa yhtenevä, jolloin se toimisi koronaturvallisuuden leimana.

Aktiivinen viestintä koronaturvallisen loman viettämisestä Suomessa. Avoimuus hyvistä käytänteistä, joita “kaikki” toimijat noudattavat. Etäisyyden pitäminen on kansallinen vahvuutemme.

Yhtenäinen viesti tarvitaan hallituksen suunnalta, että kotimaan matkailu on sallittua/toivottavaa.

Maabrändiin kaivattiin aktiivista viestintää koronaturvallisen loman viettämisestä Suomessa. Kohde-esimerkkien avulla jo nyt kannattaisi rakentaa houkuttelevuutta kansainväliselle matkailulle, kun kulkeminen aikanaan vapautuu.

Suomesta uuden matkailunormaalin mallimaa

Osallistujamme ehdotti, että Business Finlandin pitäisi poikkeuksellisesti kehittää myös kotimaan matkailua kansainvälisen matkailun lisäksi.

Lähimatkailun ja lähipalveluiden markkinointiin satsaaminen tarjoaa keinon houkutella turvalliselta tuntuville lähireissuille.

Lainsäädäntö ja rajojen avaaminen

Oletetusti esillä olivat rajoihin liittyvät asiat. Vastuullinen logiikka kuului seuraavasti: päästetään Suomeen ulkomailta matkailijoita silloin, kun lähtömaassa on hyvä koronatilanne – ja vastaavasti asetetaan rajoituksia, jos tilanne heikkenee.

Säännösten purkuun kaivattiin alueellista tarkastelua, sillä Helsingissä ja Uudellamaalla toimiva ratkaisu ei välttämättä toimi vaikkapa Lapissa.

Erityisesti ravintoloille kaivattiin yhä selkeitä omavalvontaohjeita, joilla ravintolat saataisiin avattua mahdollisimman tehokkaasti. Alkoholin myynti ulos ravintoloista pääsi ideakortille, muttei noussut keskusteluun.

Paikkojen ja palveluiden saavutettavuus

Matka ei saisi jäädä jonkin palvelun tai resurssin kuten turvallisuuden tai joukkoliikenteen riittämättömyydestä kiinni. Lentojen lisäksi saavutettavuudessa puhutti myös muu joukkoliikenne.

Eri liikennevälineiden yhdistelmiä pitäisi olla nykyistä helpompi ostaa, ja tässä ollaan osassa Keski-Euroopan maita Suomea pidemmällä. Nykyisellään varsinkin VR koettiin haastavaksi, sillä junat pitää käytännössä hakea erikseen – tai mukaan saa enintään rajattuja junabussi-yhteyksiä.

Kuulemme monelta suunnalta tuskailua ettei kesän lomia voi suunnitella kun juna-/tai lentolippuja joko ei ole saatavilla tai ei voi vielä varata.

Saavutettavuus on myös markkinointia. Miten saadaan kaikki hienot suomalaiset paikat, kohteet ja jutut esiin?

Ehdotettiin erilaisia sovelluksia. Kulkuvälineiden yhdistelyn lisäksi tarpeena olisi seurata kohteen kävijämääriä reaaliajassa sekä suunnitella autoreissu matkailijaa kiinnostaviin kohteisiin. ”Suomalaisille selkeä palvelu, josta löytää ihanimmat matkakohteet” -ehdotus keräsi hyvin ääniä.

Tukipolitiikka

Kuten arvata saattaa, matkailuyritykset toivoivat tukia. Ne eivät kuitenkin fasilitoidun keskustelumme ratkaisujen äänestyksessä nousseet erityisen vahvasti esiin.

Tuista parhaina pidettiin keskeisten verojen alentamista tilapäisesti yritysten pitämiseksi hengissä sekä erikseen mainittuna arvonlisäveron poistamista vuoden loppuun saakka.

De minimis -tuen nopea nosto EU:n ja TEM:n mahdollistamaan 800 000 euroon saakka mainittiin myös.

Vähäinen keskittyminen tukiin kertoo siitä, että keskustelussa keskityttiin haasteisiin matkailijalähtöisesti. Pääkysymyksenämme oli ”millä keinoin mahdollistetaan matkailun mahdollisimman nopea elpyminen”.

Mirjami Sipponen-Damonten fasilitoimaan keskusteluun osallistui hieman yli 20 matkailun ammattilaista. Keskustelun tulokset visualisoi Annika Varjonen.

Lue myös:
Miten ihmeessä elvytämme matkailun?
Näin kriisi iski Levin matkailuun

Kirjoittajasta

Tomi Savolainen

Tomi Savolainen on yhteiskuntatalousuutisnörtti ja yrittäjä, joka vetää Polkujuoksija- ja Pyöräily+Triathlon-lehtiä. Aiemmin hän työskenteli toimittajana sekä uutis- ja toimituspäällikkönä Talentum Medialla eri julkaisuissa ja digimedian kehitystehtävissä.