Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Koronakriisi jakoi yritykset kahtia läpi toimialojen

Yritykset ovat jakautuneet hämmästyttävästi läpi toimialojen kärsijöihin ja peliään vähintään entisellään jatkaviin. Tiukan kassan kanssa toimivia yrityksiä uhkaa myynnin hyytymisen lisäksi saatavien myöhästyminen. Tuoreet tiedot ovat peräisin kumppanimme Accountorin taloushallinnon järjestelmistä ja niiden analysoinnissa on auttanut konsulttiyhtiö August Associates.

4.5.2020 talouskriisi.fi
0

Enintään kymmenen ihmistä työllistävien yritysten laskutus on jäämässä huhtikuussa kuusi prosenttia viime vuoden vertailuajan luvuista.

Käänne on kuitenkin selkeä, sillä tammi–helmikuussa otoksen yritykset olivat kasvattaneet laskutustaan viime vuodesta yli kymmenen prosenttia. Lisäksi yritykset jakautuvat roimasti kärsiviin ja peliään vähintään entisellään jatkaviin.

Tiedot selviävät Talouskriisi.fi:n kumppanin Accountorin taloushallinnon ohjelmistoihin kertyvästä laskutusdatasta. Niiden analysointiin on osallistunut konsulttiyhtiö August Associates.

Täydellinen hyytyminen tai pelissä entiseen malliin

Viime viikolla kerroimme, että koronakriisi on jakanut pk-yritykset kahtia. 40 prosenttia yrityksistä on menettänyt vähintään puolet laskutuksestaan, mutta samalla 50 prosenttia yrityksistä on pysynyt viime vuoden luvuissa tai jopa nostanut laskutustaan.

Tuo tieto pysyi ennallaan, kun raportti täydentyi 29.4. asti. Laskutus pieneni kuitenkin huhtikuun loppua kohden, joten alkukuuta on kannatellut ennen koronan sulkutoimia tehty liiketoiminta.

Onkin ilmeistä, että vaikutusten laajuus tarkentuu vielä ainakin toukokuussa. Lisäksi luvuista puuttuu käteiskauppa, joka on merkittävää osalla toimialoista.

Polarisoituminen näkyy 1–10 henkeä työllistävien yritysten laskutuksessa läpi toimialojen. Yritykset ovat joko menettäneet yli puolet laskutuksestaan tai pysyneet vähintään viime vuoden luvuissa. Kummallista kyllä läpi toimialojen harvalla yrityksellä laskutuksen pudotus osui 0–50 prosenttiin.

Viime vuoteen verrattuna toimialojen kuukausittaisen laskutuksen kehitys on hiipunut lähes kaikilla toimialoilla koronakriisin edetessä. Myös kasvussa pysyneillä aloilla nousuprosentit ovat siis pienentyneet tammi- ja helmikuun noteerauksiin nähden.

Ostolaskujen maksu pitkittynyt

Enintään kymmenen henkeä työllistävät yritykset maksavat ostolaskujaan koronakriisin takia yhä yleisemmin myöhässä. Ostolaskuista yli 40 prosenttia on myöhässä kaikilla toimialoilla. Joka viides myöhästyneistä laskuista viivästyy yli 14 päivää, mikä kertoo akuuteista kassaongelmista.

Laskujen maksu tahmaa eniten hotelli- ja ravintola-alalla, jolla yli 15 päivää ja yli 30 päivää myöhästyneiden ostolaskujen määrät ovat huhtikuun lopulla kaksinkertaistuneet vuoden takaisesta vertailuajasta.

Taide, viihde ja virkistys niputetaan Accountorin tiedoissa yhteen. Toimialan viivästyneiden ostolaskujen määrä on kasvanut 28 prosenttia vuoden takaisesta ajasta.

Pienyritysten myöhässä olevien ostolaskujen muutokset verrattuna vuoden takaiseen aikaan, vertailupäivät 29.4.2019 ja 29.4.2020.

Enintään kymmenen henkeä työllistävät yritykset maksavat ostolaskujaan tällä hetkellä varsin tasaisesti myöhässä eri aloilla. Laskuista lähtee myöhässä parhaallakin alalla 42 prosenttia, ja muutamalla alalla viivelaskujen osuus on 47 prosenttia.

Pienyritysten myöhässä olevat ostolaskut 29. huhtikuuta 2020 laskettuna kokonaismäärästä.

Maksukykyä kurittavat myyntilaskujen viiveet

Tiukalla kassalla toimiessa ostolaskujen maksuongelmat kertovat joko myynnin hyytymisestä tai myyntilaskujen maksuaikojen pidentymisestä. Accountor kertoo, että myöhästyneiden myyntilaskujen lukumäärät ovat kasvaneet vuodessa useilla toimialoilla yli kymmenen prosenttia.

Talouskriisi.fi-yhteisöstä tulleiden huolestuneiden viestien takia ennakoimme laskujen maksun hidastumista pääsiäisenä. Silloin kirjoitimme, miten laskujen viivyttely pahentaa pienyrittäjän ahdinkoa.

Vuoden takaiseen aikaan verrattuna etenkin terveys- ja sosiaalipalveluyritysten sekä rahoitus- ja vakuutusalan lähettämien laskujen myöhästely yleistyi huhtikuun loppuun mennessä.

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa viivästykset näyttävät kasvaneen hieman yli neljänneksellä, joskin Accountor merkitsee otoskoon poikkeuksellisen pieneksi.

Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa viivästyneiden saamisten määrä on kasvanut vuodessa alle kymmenen prosenttia. Tämä tosin johtuu osin siitä, että toimialan myyntisaatavia kuitattiin jo vuosi sitten yleisesti myöhässä. Accountorin tuoreessa otoksessa peräti 53 prosenttia majoitus- ja ravitsemustoiminnan pk-yritysten laskuista maksettiin viiveellä.

Yli kuukauden myöhästyneiden myyntilaskujen osuus hotelli- ja ravintola-alalla on yli kaksinkertaistunut samoin kuin rahoitus- ja vakuutustoiminnassa.

Pienten yritysten lähettämät myyntilaskut maksetaan myöhässä todella yleisesti. Yleisimmin myyntisaatavansa saivat ajoissa taide-, viihde- ja virkistysyritykset, mutta niidenkin lähettämistä laskuista 43 prosenttia maksettiin huhtikuun lopulla myöhässä. Muilla toimialoilla viivästyneiden laskujen osuudet olivat 46–53 prosenttia.

Toimialan pienyritysten myöhässä olevat myyntisaatavat 29. huhtikuuta 2020 esitettynä prosentteina laskujen kokonaismäärästä.

Ehdota keskustelussa ratkaisuasi laskujen maksuviiveiden pysäyttämiseen. Mitkä laskut on tärkein saada sisään asiakkailta ja hoitaa omille laskuttajille ajoissa koronakriisin aikana?

Kirjoittajasta

talouskriisi.fi