Rekisteröinti onnistui. Kirjaudu sisään.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tervetuloa! Ratkaisemme. Yhdessä.

Tarkista salasana.

Kaksi kuukautta talouskriisiä: Katso fasilitointien parhaat ehdotukset

Mitä talouskriisi.fi-yhteisön ehdotuksista ainakin kannattaisi kehittää? Ratkaisuja on jalostettu jo viidessä fasilitoidussa keskustelussa. Poimimme ehdotuksista kiinnostavimmat, ja mukana ovat myös kaikki Annika Varjosen upeat visualisoinnit. Olkaa hyvät!

22.5.2020 talouskriisi.fi
0

Talouskriisi.fi:n fasilitoituja ratkaisukeskusteluja on järjestetty tähän mennessä viisi. Kaikkien vetäjänä on toiminut Mirjami Sipponen-Damonte ja tulokset on visualisoinut Annika Varjonen.

Poimimme tähänastisten keskustelujen keskeiset, yhä validit ehdotukset tähän tiiviiksi paketiksi. Kehittele ideoita, tai ehdota uusia!

Keskisuurten yritysten kilpailukyky

Miten varmistaa nyt tehtävillä päätöksillä yritysten rahoitusrakenteesta se, että keskisuuret yritykset ovat kilpailykykyisiä myös kriisin jälkeen?

Tässä ehdotusten kärki:

 • Ennakkoluulottomat yritysjärjestelyt yritysten kesken.
 • Valtion tekemät vähemmistösijoitukset yhtiöihin siten, että yksityinen pääoma osallistuu samaan aikaan lisäsijoituksiin samoin ehdoin
 • Sijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksen radikaali parantaminen: Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän palauttaminen ja siinä yhteydessä yhtiöveron pudottaminen jopa nollaan ja vasta jaetun voiton verottaminen

“Tarvitsemme lisää radikaaleja ajatuksia ja keinoja viedä asioita eteenpäin.”

PwC:n partneri Marko Koski.

Miten ehdotukset syntyivät? Katso raportti ja kaikki ehdotukset kilpailukykyisestä pääomarakenteesta ja rahoituksesta

Annika Varjosen visualisointi yritysten pääomapohjaa ja rahoitusta käsitelleestä keskustelusta

Miten ravintolat pelastetaan?

Kriisin yksi kovimmin kohtelema ala pohti, että kaikkein olennaisinta on palauttaa asiakkaiden luottamus. Jos sitä ei ole, asiakkaat eivät uskalla asioida. Lisäksi ongelmana on, että liian tiukkojen rajoitusten vuoksi ravintolan kiinni pitäminen saattaa olla kannattavampaa kuin avaaminen.

 • Selkeät, ennakoitavat ohjeet ja nopeat päätökset ja toimenpiteet
 • Tuelle reilut laskentaperusteet
 • Arvonlisäveron palauttaminen ravintoloille koronatueksi
 • Rajoitukset koronatilanteen mukaan alueellisiksi ja luottamus siihen, että ravintolat kykenevät erilaisia ohjeita soveltamaan

Tässä ehdotusten kärki:

“Olisin erittäin tarkkana siitä, miten asioista viestitään. Ravintoloista puhuttaessa on syytä korostaa ammattimaisuutta sekä sitä, että ala pitää tarkkaan huolta mahdollisimman pienestä tartuntariskistä.”

Nina Hartikainen, liiketoimintajohtaja, Tavastia

“Suurimmat haasteet ovat olemassa olevan toiminnan turvaamisessa, ei uuden väkisin keksimisessä.”

Savoyn, Palacen ja Espan ravintoloitsija Saku Tuominen.

Miten ehdotukset syntyivät? Katso raportti ja kaikki ehdotukset ravintoloille

Annika Varjonen visualisoi keskustelun ravintoloiden pelastamisesta.

Mikä auttaisi kasvuyrityksiä?

Kasvuyritysten auttamiseen keskittynyt keskustelu nosti esiin Suomen järjestelmän olennaisen strategiaeron muihin maihin. Suomessa valtio tukee lomautettuja eli sitä että kysynnän loppuessa ihmiset eivät tee töitä. Monissa muissa maissa tuetaan ihmisten pitämistä töissä.

Kasvuyritysten keskustelun ykkösehdotukset:

 • Suora palkkatuki, jotta ihmiset voidaan pitää töissä
 • Valtion tuen ohjaaminen oman pääoman sijoituksina yrityksille
 • Kasvuyritysten erityispiirteiden huomioiminen: Alkuvaihe on yleensä aina tappiollinen ja pääomapohja heikko
 • “Koronakonkurssi”, nopeutettu menettely jolla nurin menneen yrityksen liiketoiminta voitaisiin nostaa nopeasti takaisin pystyyn
 • Julkisten hankintojen nopeuttaminen
 • Kotitalousvähennyksen merkittävä nosto

”Meidän rooliamme ei taideta ymmärtää eikä sitä, että onnistuessamme tuomme yhteiskuntaan kipeästi tarvittavia veroeuroja.”

Anri Kivimäki, toimitusjohtaja, AISpotter

Miten ehdotukset syntyivät? Katso raportti ja kaikki ehdotukset kasvuyrityksille

Kasvuyritysten ratkaisuja etsinyt keskustelu tuotti yli sata ehdotusta.

Yksinyrittäjät kaipaavat tukea henkiseen jaksamiseen

Tilastot kertovat koruttomasti, että kaikkein kovimmin koronakriisi on iskenyt yksinyrittäjiin. Heitä on Suomessa noin 200 000. Yksinyrittäjät kokevat tarvitsevansa taloudellisen tuen lisäksi myös tukea henkiseen jaksamiseensa.

Puheenvuoroissa nousi esille vääristynyt keskustelu yrittäjyydestä sekä eriarvoisuus. Tässä ehdotusten kärki:

 • YEL-maksujen poistaminen tältä vuodelta, ei yksin siirto
 • Apua toiminnan digitalisointiin
 • Negatiivinen tulovero eli eräänlainen kansalaispalkka jos tulos jää hyvin alhaiseksi
 • Yksinyrittäjien yhteistoiminta tarjouskilpailuissa

”Ei jäädä lanan alle. Meissä on paljon osaamista ja energiaa, jota kanavoimalla pääsemme tästä yli.”

Keskustelun fasilitaattori Mirjami Sipponen-Damonte

Yksinyrittäjien keskustelussa nousi esiin se, että yksinyrittäjä kokee olevansa väärinymmärretty.

Miten ehdotukset syntyivät? Katso raportti ja kaikki ehdotukset yksinyrittäjille

Mistä maataloudelle työntekijät?

Talouskriisi.fi:n ensimmäinen fasilitoitu keskustelu tuotti kymmeniä ideoita ja ison kuvan maatalouden kausityövoiman ongelmasta.

Tässä ehdotusten kärki:

Maataloudessa tarvitaan normaalisti 16 000 ulkomaalaista kausityöntekijää.
Maatalouden kausityöntekijöiden saanti oli ensimmäisen fasilitoidun keskustelumme aihe. Annika Varjonen visualisoi sekä tilanteen että ehdotetut ratkaisut.
 • Maatalouden työ verovapaaksi tiettyyn rajaan asti, samaan tapaan kuin marjojen ja sienien keruu
 • Mahdollisuus työttömille ja lomautetuille tehdä maataloustöitä ilman korvauksen menettämistä
 • Turvapaikanhakijoiden kouluttaminen ja heidän maataloustyönsä mahdollistaminen

“Moni on kiinnostunut maalle kausitöihin lähtemisestä ja on virinnyt me-henki, joka on tuonut uudenlaisia hakijoita. Pitää luottaa suomalaisiin!”

Miten ehdotukset syntyivät? Katso raportti ja kaikki ehdotukset maatalouden kausityövoimasta

Lue myös: Äänestä Talouskriisi.fi:n paras ehdotus kriisin selättämiseksi

Tee alle oma ehdotuksesi talouskriisin ratkaisemiseksi!

Kirjoittajasta

talouskriisi.fi